المان های قالب

المان پست ها - ماسونری

Mobile-World-Congress-Barcelona-2017

تکنولوژی احراز هویت اثر انگشت و عنبیه در کنگره جهانی موبایل در بارسلونا

ما تا به حال در مورد سنسور نا امن اثر انگشت و دیگر تکنولوژی های بیومتریک به کرات صحبت کرده ایم. البته این بحث ها فقط در جمع ما خلاصه نم...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ پیشفرض

تکنولوژی احراز هویت اثر انگشت و عنبیه در کنگره جهانی موبایل در بارسلونا

ما تا به حال در مورد سنسور نا امن اثر انگشت و دیگر تکنولوژی های بیومتریک به کرات صحبت کرده ایم. البته این بحث ها فقط در جمع ما خلاصه نم...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ به همراه تصویر کوچک

تکنولوژی احراز هویت اثر انگشت و عنبیه در کنگره جهانی موبایل در بارسلونا

ما تا به حال در مورد سنسور نا امن اثر انگشت و دیگر تکنولوژی های بیومتریک به کرات صحبت کرده ایم. البته این بحث ها فقط در جمع ما خلاصه نم...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ شطرنجی

تکنولوژی احراز هویت اثر انگشت و عنبیه در کنگره جهانی موبایل در بارسلونا

ما تا به حال در مورد سنسور نا امن اثر انگشت و دیگر تکنولوژی های بیومتریک به کرات صحبت کرده ایم. البته این بحث ها فقط در جمع ما خلاصه نم...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ چندگانه

دسته‌بندی نشده

تکنولوژی احراز هویت اثر انگشت و عنبیه در کنگره جهانی موبایل در بارسلونا

ما تا به حال در مورد سنسور نا امن اثر انگشت و دیگر تکنولوژی های بیومتریک به کرات صحبت کرده ایم. البته این بحث ها فقط در جمع ما خلاصه نم...

ادامه مطلب

المان های قالب

کاروسل در پست